OR’en vrezen voor pensioen in sociaal akkoord

19 april 2013 | Door redactie

De OR’en van 20 grote organisaties waarschuwen naar aanleiding van de plannen in het sociaal akkoord voor een flinke daling van de pensioenuitkeringen. Deze dalingen zullen het gevolg zijn van de afspraken die in het sociaal akkoord zijn gemaakt. Hierin wordt het maximale opbouwpercentage voor pensioenen namelijk met 0,4% verlaagd.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat het maximale opbouwpercentage voor nieuwe pensioenopbouw per 2015 met 0,4% zal dalen. Ondernemingsraden voorzien een daling van de pensioenuitkeringen en hebben een brandbrief (pdf) naar de politieke partijen gestuurd. Van de in totaal acht miljoen werkende Nederlanders sparen zeven miljoen werknemers voor een aanvullend pensioen. Voor deze groep daalt de pensioenopbouw straks met gemiddeld 23%. Vanaf 1 januari 2014 daalt het opbouwpercentage al van 2,25% naar 2,15%. Daar gaat vervolgens 0,4% vanaf, waardoor het opbouwpercentage voor een middelloonregeling uitkomt op 1,75%. Dit kost een 25-jarige een kwart van zijn pensioen, maar ook voor een 50-jarige kost het nog 10% van zijn pensioen.

Werknemers betalen lagere pensioenpremie

Werknemers gaan door de wijzigingen wel een lagere pensioenpremie betalen, waardoor ze uiteindelijk elke maand € 30 tot € 100 meer loon krijgen uitbetaald. Volgens de ondernemingsraden is het niet realistisch om te denken dat de werknemers dit extra loon zullen inzetten om zelfstandig bij te sparen aan het pensioen. De OR’en maken zich dus zorgen over de plannen in het sociaal akkoord met betrekking tot het pensioen.
Of de plannen uiteindelijk doorgaan is nog niet zeker: het voorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen (pdf) moet eerst door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.