Ouderen willen langer doorwerken

6 november 2015 | Door redactie

Er zijn maar weinig ouderen die ervoor kiezen om vervroegd met pensioen te gaan. Een groot deel van de 50-plussers moet of wil blijven doorwerken.

Onderzoeksinstituut GfK onderzocht in opdracht van Wijzer in geldzaken hoe ouderen tegenover hun pensioen staan en hoeveel inzicht ze hebben in hun oudedagsvoorziening. Uit de resultaten komt onder meer naar voren dat 70% van de werkzame beroepsbevolking tussen de 50 en 67 jaar had verwacht de AOW-uitkering eerder te ontvangen dan daadwerkelijk het geval is. Dit komt mogelijk omdat de AOW-leeftijd (tool) de komende jaren stapsgewijs wordt verhoogd en werknemers hiervan nog niet goed op de hoogte zijn. Deze kennis neemt wel toe naarmate ze de AOW-leeftijd naderen.

Werknemer wil blijven doorwerken in huidige functie

De onderzoekers vroegen de ouderen ook om aan te geven wat zij met hun ‘extra’ tijd tot het pensioen (tools) gaan doen. 64% van de werknemers wil of moet blijven doorwerken in zijn huidige functie en 4% ziet nog wel brood in een nieuwe baan. 24% prefereert eerder te stoppen met zijn werk. Opvallend is dat een groot deel van de leeftijdsgroep die bijna met pensioen gaat juist de intentie heeft om te blijven werken, in tegenstelling tot ‘jonge’ 50’ers. 15% wil ook na ingang van zijn pensioen betaald werk verrichten. Dit zal bij het kabinet in goede aarde vallen. Op 1 januari 2016 wordt immers de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (tools) van kracht.