Pensioen anders vastleggen in jaarverslag

14 februari 2014 | Door redactie

Heeft u te maken met een pensioen in eigen beheer in uw onderneming, dan verandert binnenkort de manier waarop u dit pensioen in eigen beheer in het jaarverslag moet opnemen. Het pensioen moet straks niet langer op fiscale grondslag gewaardeerd worden, maar op de waarde in het economische verkeer. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft dit onlangs aangekondigd.

Nu legt u dit pensioen nog  vast in het jaarverslag op fiscale grondslag. Met deze waarderingsmethodiek is de waarde van uw pensioen aanzienlijk hoger dan de waarde in het economische verkeer. Het eigen vermogen van uw bv wordt hiermee ook hoger. De RJ is van mening dat dit leidt tot een vertekend beeld van de financiële positie van de bv. Daarom moet de richtlijn aangepast worden. Uw pensioen mag u straks alleen nog waarderen op fiscale grondslag als er geen belangrijke afwijking is van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.  De RJ heeft dit voorgesteld (pdf) en de wijziging opengesteld voor consultatie. U kunt uw reactie hierop geven vóór 19 februari. Als het voorstel overgenomen wordt, gaan de nieuwe regels gelden voor boekjaren die op of na 1 januari 2014 zijn begonnen.

Door lage rentestand lijkt eigen vermogen hoger

Een waardering tegen fiscale grondslagen is nog wel toegestaan als dit niet leidt tot belangrijke afwijkingen ten opzichte van de grondslagen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Maar door de lage rentestand wordt door waardering tegen fiscale grondslagen het eigen vermogen te hoog weergegeven. Het voornemen van de RJ past binnen de bredere discussie over het pensioen in eigen beheer. Zo heeft de staatssecretaris van Financiën onlangs voorgesteld om het pensioen in eigen beheer te vervangen door een fiscale oudedagsreserve voor directeuren-grootaandeelhouders van bv’s. Eén van de redenen hiervoor was de waarderingsproblematiek, die nu dus ook aangekaart is door de RJ.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over bovenstaand onderwerp, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!