Pensioen in Nieuwsbrief Loonheffingen 2017

7 december 2016 | Door redactie

In de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 van de Belastingdienst staan vier maatregelen die betrekking hebben op pensioen. De maatregelen gaan in per 1 januari 2017 en kunnen gevolgen hebben voor uw organisatie.

Naast de informatie over de uitfasering van pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) staan er in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 nog vier andere pensioenmaatregelen:

  • Pensioenuitkeringen mogen ingaan op de eerste dag van de maand.
  • De 100%-grens en daarvan afgeleide grenzen worden afgeschaft.
  • Het doorwerkvereiste voor het ouderdomspensioen wordt afgeschaft.
  • Het nabestaandenoverbruggingspensioen voor halfwezen wordt aangepast.

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag al aan dat het doorverwerkvereiste voor ouderdomspensioen en de 100%-grens zouden komen te vervallen. In de Nieuwsbrief Loonheffingen blijkt nu dat dat met ingang van 1 januari 2017 daadwerkelijk gebeurt.

Pensioen per de eerste van de maand

Voor uw organisatie is van belang dat ouderdomspensioen in mag gaan op de eerste van de maand. Dat geldt voor de maand waarin de werknemer de pensioenleeftijd bereikt en de maand waarin zijn pensioenuitkering start vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen mag ingaan per de eerste van de maand waarin de werknemer overlijdt.

Halfwezen krijgen weer recht op overbrugging

Een situatie waar u hopelijk niet al te vaak mee te maken krijgt, is die waarin een werknemer overleden is en zijn partner en kinderen nog geen recht hebben op een AOW-uitkering en een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (ANW). Zij kunnen dan een zogenoemd nabestaandenoverbruggingspensioen op risicobasis afsluiten. Sinds 1 januari 2015 was het voor halfwezen – kinderen onder de 18 van wie één van de ouders overleden is – niet mogelijk om dat fiscaalvriendelijk te regelen. Dat kan per 1 januari 2017 weer wel. De maximale omvang van het pensioen is de helft van de maximale omvang van het pensioen voor een volle wees.