Pensioen maakt scheiden nog lastiger

21 januari 2015 | Door redactie

Als u onverhoopt moet scheiden, zorgt uw pensioen in eigen beheer vaak voor grote moeilijkheden. In veel gevallen blijkt de waarde van het pensioen op de balans niet altijd te kloppen, waardoor de pensioenaanspraken van uw ex-partner niet goed vast te stellen zijn.

Het pensioen in eigen beheer is voor dga’s een hoofdpijndossier. Niet voor niets wil staatssecretaris Wiebes van Financiën al in 2016 een nieuwe wet in laten gaan die de belangrijkste knelpunten oplost. U las hier al over in het bericht ‘Nieuwe wet dga-pensioen per 1 januari 2016?’. Met name het waarderen van de pensioenaanspraken blijkt een groot probleem. Uit onderzoek van Pensioen Perspectief blijkt dat 80% van de pensioenregelingen verkeerd gewaardeerd op de balans staan, met alle gevolgen van dien.

Pensioen voor ex moeilijk vast te stellen

Heeft u een pensioen in eigen beheer en bent u getrouwd, dan heeft u waarschijnlijk ook voorzien in een partnerpensioen. Als u gaat scheiden, houdt uw ex-partner recht op dit pensioen. In de praktijk blijkt dat als ex-partners met pensioen gaan, er vaak conflicten ontstaan over de hoogte van dit pensioen. De rekenregels om de waarde van het pensioen vast te stellen zijn zo complex dat accountants de pensioenaanspraken niet altijd goed in de jaarrekening van uw bv zetten. Dit heeft bijvoorbeeld ook gevolgen voor eventuele dividenduitkeringen. Zo kan blijken dat u geen dividend uit had mogen keren omdat u meer geld opzij had moeten zetten voor het pensioen.