Pensioenaftopping voor 1 april 2015 opnemen

26 maart 2015 | Door redactie

U moet de fiscale aftopping van € 100.000 voor 1 april 2015 in de arbeidsvoorwaarden opnemen. De voorlopige dekking die de meeste verzekeraars verlenen, eindigt namelijk per 1 april aanstaande. Als u dit niet doet, kan dat vervelende gevolgen hebben.

Sinds 1 januari kunnen werknemers die meer verdienen dan € 100.000 per jaar over het meerdere niet meer fiscaalvriendelijk pensioen opbouwen. Bijna 140.000 werknemers zijn sinds 1 januari door het aftoppen van de pensioengrondslag in hun ouderdoms- en partnerpensioen getroffen. Als de pensioenregeling van uw onderneming is ondergebracht bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI) moet u de fiscale aftopping in de arbeidsvoorwaarden opnemen. De werknemer moet hier in de meeste gevallen mee instemmen. Zonder handtekening van de werknemer is een wijziging in de pensioenregeling niet rechtsgeldig, ook al betreft het een verplichte wetswijziging.

Voor 1 april  nieuwe afspraken maken

Als een werknemer die meer dan € 100.000 verdient, komt te overlijden voordat u dit definitief geregeld heeft, kan de achterblijvende partner het niet afgedekte partnerpensioen vanaf 1 januari 2015 bij uw onderneming claimen. De werknemer had immers geen toestemming gegeven voor het beperken van de arbeidsvoorwaarde pensioen. In veel gevallen heeft de pensioenuitvoerder een voorlopige dekking verleend, zodat dit risico tot 1 april tijdelijk verzekerd is. Vóór die tijd moet u hier met de werknemer nieuwe afspraken over maken.