Pensioenbrief te laat aangepast? Loonheffing!

22 november 2013 | Door redactie

Als dga moet u uw pensioenbrief aanpassen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Als u dit niet of laat doet, wordt uw pensioenaanspraak niet alleen als onzuiver beschouwd, u kunt ook een naheffingsaanslag verwachten. Dit geldt dan wel voor het bovenmatige deel van de pensioenaanspraak, zo bleek onlangs uit een uitspraak van Rechtbank Gelderland.

In het bericht ‘Dga moet pensioenbrief aanpassen voor 2014’ kon u al lezen dat u uw pensioenbrief moet aanpassen. In de volgende rechtszaak had een bv, die het pensioen van haar dga verzorgde, de pensioenafspraken vastgelegd in een pensioenbrief, maar die was niet helemaal conform de wet. De brief stamde namelijk uit 1998 en had voor 1 juni 2004 aangepast moeten worden aan het Witteveenkader. De pensioenopbouw volgens de pensioenbrief was namelijk hoger dan was toegestaan. Omdat de bv de pensioenbrief te laat had aangepast, was de Belastingdienst onverbiddelijk. Volgens artikel 19b, eerste lid, onderdeel a van Wet LB 1964 blijkt dat een pensioenaanspraak die niet langer als zodanig is aan te merken, gezien wordt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De Belastingdienst legde daarom een forse naheffingsaanslag op.

Poging tot aanpassing

De bv en de dga gingen in beroep. Hoewel ze inderdaad te laat waren met het aanpassen van de pensioenbrief, hadden ze al wel enkele stappen genomen met dit doel. Zo konden ze aantonen dat ze een pensioenadviseur hadden benaderd voor de aanpassing van de pensioenregeling. De brief was op basis van het advies van de adviseur wel aangepast, alleen een maand te laat. De rechtbank achtte het daarom aannemelijk dat er geen sprake was van een bewust onjuist handelen.

Aanslag terecht, wel verminderd

De rechtbank vond het daarom niet redelijk dat de naheffingsaanslag voor de hele pensioenaanspraak was opgelegd. Hoewel het genoemde wetsartikel wel van toepassing was, oordeelde de rechter dat de sanctie alleen opgelegd moest worden over het bovenmatige deel van de pensioenaanspraak. Aangezien dit slechts op één maand betrekking had, viel de naheffing flink lager uit. De rechter vond dat de verzuimboete terecht was opgelegd, maar verlaagde dat bedrag eveneens, gezien de lagere naheffing. 
Rechtbank Gelderland, 5 november 2013, ECLI (verkort): 4262

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over uw pensioenbrief of over pensioenregelingen in het algemeen, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!