Pensioenchecklists in september beschikbaar

8 mei 2015 | Door redactie

Eind maart 2015 is de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart met een voorbereidend onderzoek naar het wetsvoorstel Pensioencommunicatie. Dit wetsvoorstel werd medio maart aangenomen door de Tweede Kamer. Uit de onlangs gepubliceerde memorie van antwoord en memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel, blijkt dat er vanaf begin september 2015 checklists beschikbaar zijn die u kunt gebruiken als u informatie over pensioenregelingen aan werknemers verstrekt.

In het bericht Pensioencommunicatie duidelijker? kon u lezen dat het wetsvoorstel Pensioencommunicatie ook ingaat op uw rol als financieel professional. U moet een werknemer straks informeren over de kenmerken van de pensioenregeling. Het wetsvoorstel introduceert een nieuwe opbouw van de pensioeninformatie die een nieuwe werknemer ontvangt. Deze informatie, ook wel Pensioen 1-2-3 genoemd, zal naar verwachting per 1 januari 2016 de huidige startbrief vervangen. Het informatiepakket bestaat uit een gelaagde structuur:

  • de eerste laag: basisinformatie;
  • de tweede laag: informatie over de belangrijkste onderdelen van de regeling; en
  • de derde laag: achtergrondinformatie.

Er zijn twee soorten checklists

Uit de memorie van antwoord en memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Pensioencommunicatie, blijkt dat de pensioensector op dit moment werkt aan checklists die u kunt gebruiken als u de pensioenregeling bespreekt met werknemers. Daarnaast komt er een checklist die handig is als u in gesprek gaat met een werknemer die binnenkort met pensioen gaat.