Pensioendekkingsgraad gekelderd in maart 2020

De dekkingsgraad van een gemiddeld Nederlands pensioenfonds kelderde enorm in de maand maart. Zijn kortingen voor het einde van 2020 daarmee onvermijdelijk geworden?

8 april 2020 | Door redactie

In maart daalde de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen met 10 procentpunten van 95% naar 85%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon. Zo’n scherpe daling in zo’n korte tijd is sinds de kredietcrisis niet meer voorgekomen. Met een gemiddelde dekkingsgraad van 85% zijn de meeste fondsen afgelopen maand dus onder de kritische dekkingsgraad gezakt.

Korting op pensioenaanspraak?

Daarnaast daalde ook de beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden – naar 100%. Deze dekkingsgraad is nu gelijk aan het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 100%. Door deze dalingen kan het gebeuren dat eind 2020 de pensioenaanspraken van werknemers worden verlaagd. Is uw organisatie (verplicht) aangesloten bij een pensioenfonds dat er financieel gezien slecht voorstaat, dan kunnen werknemers naast een korting ook te maken krijgen met een hogere pensioenpremie. Aan de andere kant geven verschillende pensioenexperts aan dat kortingen de afgelopen jaren herhaaldelijk zijn uitgesteld of zijn voorkomen met nieuwe regels. Uitzonderlijke economische omstandigheden bieden minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de mogelijkheid om kortingen uit te stellen. Het zou zomaar kunnen zijn dat hij de verlagingen inderdaad uitstelt.
In de tussentijd wordt op het ministerie van SZW nog hard gewerkt aan de uitvoer van de afspraken uit het pensioenakkoord. De uitwerking daarvan is aangekondigd om te verschijnen vóór de zomer.

Graadmeter financiële gezondheid

De dekkingsgraad (tool) is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Hij geeft aan of een fonds voldoende geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Met andere woorden: of het in staat is de pensioenen uit te keren. Niet alleen aan huidige, maar ook aan toekomstige gepensioneerden. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage.