Pensioenen gaan omlaag per 1 april 2013

28 maart 2013 | Door redactie

Per 1 april 2013 zullen 68 pensioenfondsen de pensioenen verlagen van hun deelnemers. Die verlaging is noodzakelijk om weer de minimale dekkingsgraad van 105% te halen. Als gevolg van de financiële crisis is de dekkingsgraad van veel fondsen namelijk onder het minimum gedaald.

De Nederlandse Pensioenfederatie publiceerde kortgeleden een lijst met pensioenfondsen die moeten korten (pdf) op de pensioenuitkeringen per 1 april 2013. Van de 415 pensioenfondsen in Nederland hebben 68 fondsen bij De Nederlandsche Bank (DNB) aangegeven dat zij per 1 april 2013 moeten korten op de pensioenuitkeringen. Het korten op de uitkeringen is nodig om de financiële gezondheid van de fondsen te herstellen vóór het einde van het jaar.

Aanvullende kortingen op de pensioenen na 2013

De afspraak is dat geen enkel fonds in 2013 met méér dan 7% hoeft te korten. Is een hogere korting nodig om de dekkingsgraad weer op peil te brengen, dan moet de rest later plaatsvinden. Daarom vindt u in de lijst met fondsen die moeten korten (pdf) naast de kortingspercentages per 1 april 2013 ook de verwachte kortingen per 1 april 2014.

Overige maatregelen om de financiële positie te verbeteren

De verslechterde situatie van de fondsen treft niet alleen gepensioneerden. Ook de deelnemers die nog aan de opbouw van hun aanvullend pensioen werken, moeten hun steentje bijdragen. Daarom verhoogt een aantal pensioenfondsen het opbouwpercentage van het aanvullend pensioen. Zij moeten de deelnemers hiervan wel eerst op de hoogte stellen. Een pensioenfonds kan er ook voor kiezen om het pensioen de komende jaren niet te laten meegroeien met de loonontwikkeling.