Pensioenfonds mag straks in polisadministratie

15 maart 2012 | Door redactie

De werkgevers en werknemers die zijn verenigd in de Stichting van de Arbeid (STAR) hebben een alternatief aangedragen om de administratieve rompslomp bij pensioenen te beperken voor werkgevers en pensioenverzekeraars en -fondsen. Dit deden zij in hun reactie op de motie over het herzien van het pensioengevend loonbegrip.

In het bericht ‘Geen uniform pensioenloonbegrip in de maak’ kon u lezen dat de STAR niets ziet in het definiëren van het begrip pensioengevend loon in de wet. De Tweede Kamer wilde de mogelijkheden hiervoor laten onderzoeken om zo de administratieve lasten rondom pensioenen voor pensioenuitvoerders en werkgevers terug te dringen.

Gegevens uit de polisadministratie

De sociale partners zien wel andere mogelijkheden om de uitvoeringskosten van pensioenregelingen omlaag te krijgen. Als de gegevens uit de polisadministratie aan de pensioenuitvoerders zouden worden verstrekt, hoeft u die niet meer apart aan uw pensioenfonds of -verzekeraar op te hoesten. U vermeldt deze gegevens al maandelijks in de loonaangifte. De Belastingdienst slaat deze gegevens over werknemers en lonen in de polisadministratie op, die vervolgens door UWV wordt beheerd. De STAR wil nu gaan onderzoeken onder welke voorwaarden pensioenuitvoerders de al aanwezige gegevens uit de polisadministratie kunnen gebruiken.

Bescherming van persoonsgegevens

Het kabinet heeft aangegeven blij te zijn dat de sociale partners meedenken en wil op zijn beurt wel onderzoeken of de mogelijkheden voor gebruik van deze gegevens door pensioenuitvoerders kunnen worden verruimd. Daarbij moet natuurlijk wel worden voldaan aan waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens.