Pensioenfondsen kiezen voor forse pensioenverhogingen

3 februari 2023 | Door redactie

Een groot deel van de pensioenfondsen heeft besloten dit jaar eindelijk de pensioenen weer eens te indexeren. Al met al leidt dit tot een gemiddelde stijging van de pensioenen met 7,2%, becijferde het Financieele Dagblad. Dit komt mede door de versoepelde indexatieregels.

Bij tientallen pensioenfondsen bedraagt de pensioenindexatie voor dit jaar meer dan 10%. Indexatie houdt in dat een pensioenfonds de pensioenen (gedeeltelijk) verhoogt op basis van de inflatie. Fondsen hebben de verhogingen voor 2023 vooral geregeld voor gepensioneerden; voor huidige werknemers zijn verhogingen uitgebleven of minder drastisch. Dat zulke verhogingen mogelijk zijn, ondanks het feit dat alle pensioenfondsen tezamen zo’n € 350 miljard verloren afgelopen jaar, heeft onder meer te maken met een verbeterde financiële positie van de fondsen door de opgelopen rente. Hierdoor kunnen zij eenvoudiger voldoen aan hun huidige en toekomstige pensioenverplichtingen.

Pensioenfondsen kunnen eerder indexeren

Bovendien heeft minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen de tijdelijke regeling die pensioenfondsen in staat stelt de pensioenen eerder te indexeren, verlengd tot zeker 1 juli 2023. Hierdoor kunnen pensioenfondsen onder voorwaarden pensioenen al indexeren vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105% in plaats van vanaf 110%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en het vermogen dat het fonds nodig heeft om de huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over het afgelopen jaar.

Versoepelingen kunnen verder verlengd worden

Ook de tijdelijke vrijstellingsregeling is verlengd tot zeker 1 juli 2023. Dat betekent dat pensioenfondsen de pensioenen niet al hoeven te verlagen bij een beleidsdekkingsgraad van onder de 104%, maar pas bij een van onder de 90%. De verlengingen gelden tot 1 juli 2023, maar kunnen tot het einde van dit jaar verlengd worden als het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (WTP) verdere vertraging oploopt. De versoepelde regels zijn onderdeel van de WTP, maar mogen in aanloop naar de voorgenomen inwerkingtreding van het wetsvoorstel op 1 juli 2023 al toegepast worden, onder meer om de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te vergemakkelijken.