Pensioengevend loon gaat in 2016 iets omhoog

10 december 2015 | Door redactie

Een werknemer kan volgend jaar tot een jaarloon van € 101.519 fiscaal vriendelijk pensioen opbouwen. Boven dit bedrag kan een werknemer een (vrijwillig) nettopensioen opbouwen via de werkgever.

Bij het opbouwen van pensioen geldt de zogenoemde omkeerregel. Dit houdt in dat de pensioenaanspraak niet belast is, maar de ontvangen pensioenuitkering bij de latere pensionering wel. Per 1 januari 2015 geldt er echter een bovengrens aan het zogenoemde pensioengevend loon. Deze grens wordt jaarlijks geïndexeerd en komt in 2016 uit op € 101.519. Dit is nog geen definitief bedrag. Uiteindelijk wordt deze bovengrens bij ministeriële regeling definitief vastgesteld.

Opbouwen van een nettopensioen

Voor het loon boven deze grens kan een werknemer geen pensioen opbouwen met toepassing van de omkeerregel. De werknemer kan er echter wel voor kiezen om over het inkomen boven die grens een nettopensioen op te bouwen. De premies voor het opbouwen van nettopensioen komen uit het nettoloon. Het sparen van nettopensioen is alleen mogelijk in de vorm van een beschikbare premieregeling. Mocht de werkgever bijdragen aan deze nettopensioenregeling van de werknemer, dan zal hij het bedrag moeten bruteren.