Pensioenopbouw voortgezet bij adv-dagen vanwege corona

Een werkgever kan de pensioenopbouw van zijn werknemers ongewijzigd voortzetten als hij voor hen een tijdelijke arbeidsduurverkorting (adv) moet toepassen wegens het coronavirus. Dat schrijft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen.

18 maart 2020 | Door redactie

Vanwege het coronavirus werken niet alleen veel werknemers thuis, sommigen kunnen hun werk zelfs helemaal niet uitvoeren. Daarom passen sommige werkgevers tijdelijke arbeidsduurverkorting (adv) toe. Deze adv-dagen zijn vrije dagen waar een werknemer volgens de cao, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst recht op heeft. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) geeft antwoord op de vraag welke mogelijkheden er zijn om de pensioenopbouw voort te zetten bij een tijdelijke adv vanwege het coronavirus. De CAP schrijft dat een werkgever die tijdelijk adv toepast in verband met het coronavirus de pensioenopbouw in principe ongewijzigd mag voortzetten, ook als een werknemer minder uren werkt.

Voortzetten van pensioenopbouw

Tijdens de periode van adv kan de dienstbetrekking in z’n geheel in stand blijven. De werkgever kan de pensioenopbouw dan ongewijzigd voortzetten. Er kan wel sprake zijn van een lager pensioengevend loon, maar dat is geen probleem als het gaat om een gebruikelijke loonsverlaging. In dat geval kan de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon dat de werknemer ontving voorafgaande aan de adv.

Vrijwillig voortzetten

Bij adv kan de dienstbetrekking ook tijdelijk (gedeeltelijk) worden beëindigd. De werknemer kan dan een uitkering ter vervanging van zijn loon ontvangen, zoals een WW-uitkering. Ook in die situatie mag een werkgever de pensioenopbouw voortzetten op basis van het pensioengevend loon dat zijn werknemer ontving voorafgaande aan de adv. Hij is dan echter niet verplicht om de pensioenopbouw voort te zetten. Het hangt van de afspraken af of de werknemer 100% pensioen opbouwt en wie er opdraait voor de premie daarvoor.
De laatste mogelijkheid is dat het gaat om arbeidsduurverkorting waarbij er geen sprake is van vrijwillig ontslag of waarbij de werknemer geen uitkering ter vervanging van zijn loon ontvangt. In principe wordt dan de pensioenopbouw stopgezet, maar ook nu kan de pensioenopbouw vrijwillig worden voortgezet.