Pensioenregeling niet aangepast? Inleg belast!

8 december 2014 | Door redactie

Dat de grenzen voor fiscaalvriendelijk sparen voor pensioen per 1 januari 2015 worden aangescherpt, betekent waarschijnlijk dat de pensioenregeling van uw onderneming herzien moet worden. Is uw regeling straks in strijd met de wet, dan mag de hele pensioenregeling in één klap niet meer fiscaalvriendelijk behandeld worden.

Voor pensioenopbouw via de werkgever volgens het zogenoemde Witteveenkader gelden aparte fiscale regels. Er is sprake van belastingheffing volgens de omkeerregel. Dat betekent dat de pensioenpremie die uw onderneming en de werknemer inleggen, onbelast is voor alle loonheffingen. Pas op het moment van uitkering moet de werknemer belasting betalen.

Omkeerregel niet toepassen bij overschrijding Witteveenkader

Als uw pensioenregeling niet meer binnen de fiscale grenzen blijft, mag u echter ook die speciale omkeerregel niet meer toepassen op de pensioenopbouw. Dat betekent dat er loonheffingen moeten worden afgedragen over de inleg. Het deel van de pensioenpremie dat uw onderneming betaalt, moet u bij het loon van de werknemer tellen en normaal belasten.

Pensioenregeling moet per 2015 binnen aangescherpt Witteveenkader vallen

Om dit te voorkomen, moet u dit jaar nog actie ondernemen. Als uw onderneming een middelloonregeling hanteert, mag het opbouwpercentage maximaal 1,875% bedragen. Bovendien mogen werknemers maar pensioen opbouwen over maximaal € 100.000 per jaar. U heeft nog ruim drie weken om te zorgen dat uw pensioenregeling netjes binnen deze grenzen valt.