Pensioenregeling nietig verklaard door OR?

15 januari 2015 | Door redactie

Als het goed is, heeft uw bv de pensioenregeling voor uw werknemers per 1 januari 2015 aangepast. U moet wel uw OR op de hoogte stellen van de nieuwe pensioenregeling, aangezien die instemmingsplichtig is. Is de OR niet tevreden? Dan kan ze de nieuwe regeling nietig verklaren, met ernstige fiscale consequenties.

Per 1 januari 2015 zijn de maximale opbouwpercentages voor het pensioen verlaagd. U moest uw pensioenregeling tijdig hierop aanpassen. U las hier al over in het bericht ‘Wijzig de pensioenregeling van uw werknemers’.Bovendien is het fiscaalvriendelijk pensioen opbouwen afgetopt tot € 100.000. Als u denkt dat het gaat om een wettelijke wijziging en u daarom uw OR niet op de hoogte hoeft te stellen, heeft u het mis. Het is namelijk een fiscale wetswijziging die bovendien één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden raakt. Hierbij is vrijwel altijd instemming van de OR vereist, gevolgd door instemming van de werknemers.

OR kan wijziging nietig verklaren

Zodra u of uw pensioenuitvoerder de nieuwe pensioenregeling bekendmaakt, begint de termijn te lopen waarbinnen de OR de nietigverklaring van het pensioenbesluit kan inroepen. Die termijn is een maand. Als de OR overgaat tot nietigverklaring, moet u met de OR in onderhandeling over eventuele compensatiemaatregelen.

Risico op vrijvallen van hele pensioenaanspraak

Als de OR de pensioenregeling nietig verklaart, blijft uw bv over met de oude pensioenregeling die niet voldoet aan de wettelijke regels. Hierdoor is de hele pensioenaanspraak ineens fiscaal onzuiver geworden, waardoor deze in zijn geheel belastbaar wordt bij de werknemer, met een fikse naheffing tot gevolg.