Pensioensparen volgens de eindloonregeling

22 juli 2013 | Door redactie

Er zijn verschillende pensioensystemen waarmee medewerkers kunnen sparen voor hun oude dag. Werkgevers bepalen welk systeem zij toepassen binnen hun organisatie en aanbieden aan hun medewerkers: de beschikbarepremieregeling, de middenloonregeling of de eindloonregeling. Een pensioenregeling via de werkgever is meestal een eindloonregeling. Wat houdt dit precies?

Voor eindloonregelingen geldt momenteel een maximaal opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen van 2% per dienstjaar. Een medewerker kan daarmee in 35 jaar een pensioen van 70% van zijn laatstverdiende loon opbouwen. Het wetsvoorstel Wet Witteveen 2015 (pdf) verlaagt het opbouwpercentage per 2015 naar 1,55% van het pensioengevend loon per dienstjaar. Daarmee kan een medewerker in 40 jaar een pensioen van 62% van zijn laatstverdiende loon opbouwen. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel al met een kleine meerderheid aangenomen, nu moet de Eerste Kamer zich er nog over buigen. Over het Witteveenkader heeft u al kunnen lezen in het bericht ‘Onbelast pensioensparen via Witteveenkader’.
Vorig jaar is in de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (pdf) al afgesproken om per 2014 de opbouw van eindloonregelingen aan te passen naar 1,90% per dienstjaar. Hiermee verzamelt een medewerker in 37 jaar tijd 70% van zijn eindloon. Als de Wet Witteveen 2015 niet wordt aangenomen, zullen deze grenzen volgend jaar van kracht worden.

Loonsverhoging leidt tot kostenpost bij eindloonregeling

Als uw organisatie een eindloonregeling aan de medewerkers aanbiedt, wordt hun pensioen berekend op basis van hun laatstverdiende salaris. Dat betekent dat een loonsverhoging niet alleen gevolgen heeft voor de nog komende dienstjaren, maar ook voor de dienstjaren die al voorbij zijn. Omdat het pensioengevend loon hoger is geworden, moet er met terugwerkende kracht extra pensioenpremie worden betaald over alle dienstjaren die al verstreken zijn.
Deze zogenoemde backservice brengt flinke verplichtingen voor de werkgever met zich mee. Die moet de pensioenpremie na elke loonsverhoging namelijk bij het pensioenfonds aanvullen. Deze extra kostenpost is de reden dat steeds meer werkgevers kiezen voor een middelloonregeling, die hetzelfde werkt, maar dan zonder de backserviceverplichtingen.