Pensioenstelsel is niet meer toekomstbestendig

22 juli 2015 | Door redactie

Het huidige pensioenstelsel is onvoldoende voorbereid op de toekomst en moet aangepast worden. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recent in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen hiervoor aangegeven.

De financiële crisis maakte duidelijk dat de pensioenuitkeringen toch niet zo vaststaan. Veel (voormalig) werknemers verkeren daardoor in onzekerheid over de waarde van hun opgebouwde pensioen. Daarnaast is de arbeidsmarkt de afgelopen tijd veranderd, waardoor er niet altijd meer sprake is van een doelmatige pensioenopbouw. Voor het kabinet was dit reden genoeg om het pensioenstelsel te actualiseren.

Beter afstemmen op persoonlijke situatie

Staatssecretaris Klijnsma zette onlangs in een Kamerbrief (pdf) uiteen welke vijf varianten het kabinet heeft onderzocht om het pensioenstelsel te verbeteren: optimalisering van de bestaande uitkeringsovereenkomst, persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling, keuzes binnen een algemeen verplichte pensioenopbouw, vrijwillig individueel pensioen en een nationaal pensioen. Dit onderzoek heeft vier hoofdlijnen opgeleverd waar het nieuwe pensioenstelsel aan moet voldoen:

  1. Een pensioenopbouw voor iedereen die actief is op de arbeidsmarkt: het kabinet vindt het belangrijk dat alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen dat kan worden afgestemd op de individuele situatie. Werknemers die op dit moment te weinig pensioen opbouwen – zoals flexwerkers – wil het kabinet ondersteunen met bijvoorbeeld een specifiek fonds.
  2. Een goede balans tussen premie en pensioenaanspraken: het systeem moet actuarieel correct zijn. Het nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat de premie in verhouding staat tot de pensioenaanspraken en dat er geen herverdeling is tussen leeftijdsgroepen.
  3. Een transparante pensioenopbouw: het kabinet wil ervoor zorgen dat pensioendeelnemers de opbouw eenvoudig kunnen controleren. Daarnaast moeten de risico’s inzichtelijk zijn.
  4. Een betere aansluiting van de pensioenregeling op een pensioendeelnemer: het kabinet wil maatwerk mogelijk maken. Keuzemogelijkheden zijn een manier om het pensioen beter af te stemmen op de persoonlijke situatie.

Hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit zal komen te zien, zal blijken uit het werkprogramma dat het kabinet in het najaar naar de Tweede Kamer stuurt.