Pensioenstelsel ondergaat metamorfose

22 september 2015 | Door redactie

Het kabinet heeft op Prinsjesdag bevestigd het huidige pensioenstelsel te gaan vernieuwen. Het huidige pensioenstelsel sluit onvoldoende aan bij de economische en arbeidsmarktgerelateerde ontwikkelingen. Een nieuw pensioenstelsel moet ervoor zorgen dat alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen en dat pensioendeelnemers meer inzicht hebben in hun pensioenopbouw.

In juli publiceerde het kabinet al een Kamerbrief (pdf) waarin de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel werden gepresenteerd. In de Miljoenennota 2016 (pdf) zijn deze plannen opnieuw bevestigd. Hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit zal komen te zien, zal blijken uit het werkprogramma dat het kabinet in het najaar naar de Tweede Kamer stuurt.

De vier doelstellingen van het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel heeft vier doelstellingen:

  1. Alle werkenden moeten voldoende pensioen kunnen opbouwen. Dit geldt zowel voor werknemers die bij een werkgever in dienst zijn als voor flexwerkers en zelfstandigen.
  2. Er komt een actuarieel correctere systematiek van pensioenopbouw ter vervanging van de zogenoemde doorsneesystematiek. Het nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat de premie in verhouding staat tot de pensioenaanspraken en dat er geen herverdeling is tussen leeftijdsgroepen.
  3. Er moeten moderne pensioenovereenkomsten komen die de sterke punten van bestaande uitkering- en premieovereenkomsten combineren.
  4. Er moeten meer keuzemogelijkheden komen, zodat de pensioenregeling beter aansluit bij de wensen van de deelnemer. Denk aan het afstemmen van de pensioeninleg of de pensioenuitkering op de persoonlijke situatie (bijvoorbeeld voor aanschaf of aflossing van een eigen woning).

Het nieuwsartikel ‘Huidig pensioenstelsel vernieuwd’ informeerde u al over de mogelijke vernieuwing van het huidige pensioenstelsel. Vragen over het onderwerp pensioen (tools)? Leg die dan direct voor aan de adviesdesk en krijg binnen één dag antwoord.