Pensioenuitvoerders komen werkgevers in nood tegemoet

Pensioenuitvoerders komen werkgevers tegemoet die door de coronacrisis acute problemen hebben met het betalen van de pensioenpremie. Dat hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken.

25 maart 2020 | Door redactie

De coronacrisis brengt veel ondernemingen in de financiële problemen. Inkomsten lopen in zeer korte tijd fors terug en sommige organisaties kwamen helemaal stil te liggen. Veel werkgevers die hun werknemers een pensioenregeling aanbieden, ervaren nu problemen bij het betalen van de premie. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars willen deze ondernemers tegemoet komen als zij acute problemen ervaren. Veel pensioenuitvoerders zijn hier al mee begonnen.

Voor de juiste oplossing is maatwerk nodig

De problemen verschillen per onderneming en per sector en daarom is maatwerk nodig. Dit krijgt vorm in een van de volgende drie mogelijkheden:

  • een betalingsregeling voor individuele werkgevers met acute geldproblemen;
  • een verruiming van de betalingstermijnen van de pensioenpremies;
  • een minder strikte houding bij het innen van pensioenpremies, zoals tijdelijk geen incassobureaus inschakelen of administratieve boetes opleggen.

De ruimte voor het toepassen van maatwerk is op dit moment nog beperkt door wetgeving over het invorderen van premies en betalingstermijnen. Daarover gaan het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie in overleg met De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vooruit lopen op overheidsmaatregel

De maatregelen van pensioenuitvoerders zouden snel in kunnen gaan. Zij lopen daarmee ook deels vooruit op de door de overheid aangekondigde Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Hiermee kunnen werkgevers onder meer een tegemoetkoming van de loonkosten aanvragen. De overheid werkt deze regeling momenteel verder uit. Maar de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dringen er bij het kabinet op aan om zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel van de pensioenpremies op te nemen in de NOW.

Werkgevers die problemen hebben met het betalen van hun pensioenpremie kunnen het beste de website raadplegen van hun pensioenuitvoerder of contact opnemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur.