Pensioenverlagingen per 1 april 2014

12 maart 2014 | Door redactie

Vanaf 1 april 2014 moeten 29 pensioenfondsen korten op de pensioenen van hun deelnemers. De Pensioenfederatie heeft onlangs een lijst gepubliceerd met de namen van de pensioenfondsen die de pensioenuitkeringen verlagen en met hoeveel ze dat gaan doen. Er is dit jaar ook goed nieuws: u kunt nu ook een lijst downloaden met pensioenfondsen die de pensioenopbouw of -uitkeringen weer iets verhogen.

Volgens de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) variëren de percentages waarmee de 29 pensioenfondsen moeten korten tussen de 0,5% en 7%. De gemiddelde korting van de pensioenfondsen komt uit op 1,3%. Van de 29 fondsen die gaan korten op de pensioenen, hebben 26 dit ook al aangegeven bij de Pensioenfederatie. Op basis daarvan heeft de Pensioenfederatie een lijst (pdf) opgesteld met de namen van de pensioenfondsen die per 1 april 2014 zullen korten en met welke percentages zij dit zullen doen.

Dekkingsgraad is terug op het minimale niveau

In 2013 ging het nog om 68 pensioenfondsen die moesten korten. Daarover heeft u vorig jaar kunnen lezen in het bericht ‘Fondsen korten pensioen per 1 april 2013’. Door de maatregelen die de fondsen de afgelopen jaren hebben getroffen, hebben bijna alle fondsen hun dekkingsgraad nu weer op het minimale toegestane niveau gekregen.

Niet alleen pensioenverlagingen, maar ook pensioenstijgingen

Doordat de dekkingsgraad voor veel pensioenfondsen weer meer ruimte biedt, zijn er ook flink wat fondsen die de pensioenuitkeringen of -opbouw juist weer mee laten stijgen met de loon- of prijsontwikkeling. Dit jaar is er daarom ook een lijst (pdf) beschikbaar met de namen van deze pensioenfondsen en de indexatiepercentages.