Per 1 januari 2016 geen algemeen pensioenfonds

2 december 2015 | Door redactie

De introductie van het algemeen pensioenfonds (APF) zal niet per 1 januari 2016 plaatsvinden. Het kabinet werkt eerst een aantal waarborgen uit om te voorkomen dat er aan de zijde van bedrijfstakpensioenfondsen grote concurrentievoordelen ontstaan.

Binnen het APF kunnen verschillende pensioenregelingen naast elkaar worden uitgevoerd. In bepaalde branches is deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds verplicht gesteld. Deze pensioenfondsen hebben hierdoor altijd de beschikking over een bepaalde schaalgrootte. Uit recent onderzoek blijkt dat de introductie van het APF niet leidt tot nog grotere schaalvoordelen of ongewenste concurrentievoordelen. Wel zijn er enkele waarborgen nodig om te voorkomen dat de mededinging in het gedrang komt. Dit blijkt uit een Kamerbrief (pdf) van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Extra voordelen voor bedrijfstakpensioenfondsen

Bij introductie van het APF wordt de koppeling tussen de collectieve pensioenregeling voor een bedrijfstak en de uitvoering door het bedrijfstakpensioenfonds losgelaten. Hierdoor zou de mededinging verstoord kunnen worden. De nog uit te werken maatregelen moeten dit voorkomen. Het gaat hierbij om een heldere omschrijving van de deelname aan een bedrijfstakpensioenregeling en een transitieplan voor de introductie van het APF. Binnenkort ontvangt de Tweede Kamer de uitwerking in de vorm van een wetsvoorstel. De memorie van antwoord bij het wetsvoorstel is alvast naar de Eerste Kamer verstuurd.