Plannen pensioenstelsel krijgen meer vorm

28 september 2015 | Door redactie

De plannen voor een nieuw pensioenstelsel zijn onlangs bevestigd in de gepubliceerde Miljoenennota. Het nieuwe stelsel moet beter aansluiten op de ontwikkelingen binnen de economie en de arbeidsmarkt.

In juli 2015 publiceerde het kabinet een Kamerbrief (pdf) waarin de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenstelsel waren opgenomen. In de Miljoenennota 2016 (pdf) zijn deze plannen bevestigd. Het nieuwe pensioenstelsel richt zich op de volgende vier doelstellingen:

  • Alle werkenden moeten voldoende pensioen kunnen opbouwen. Dit geldt zowel voor werknemers die bij een werkgever in dienst zijn als voor flexwerkers en zelfstandigen.
  • Er komt een actuarieel correctere systematiek van pensioenopbouw ter vervanging van de zogenoemde doorsneesystematiek. Het nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat de premie in verhouding staat tot de pensioenaanspraken en dat er geen herverdeling is tussen leeftijdsgroepen.
  • Er komen moderne pensioenovereenkomsten die de sterke punten van bestaande uitkerings- en premieovereenkomsten combineren.
  • Er moeten meer keuzemogelijkheden komen, zodat de pensioenregeling beter aansluit bij de wensen van de deelnemer. Denk aan het afstemmen van de pensioeninleg of het afstemmen van de pensioenuitkering op de persoonlijke situatie, bijvoorbeeld voor aanschaf of aflossing van een eigen woning. 

Plannen dit najaar uitgewerkt

De Tweede Kamer werkt deze plannen in het najaar verder uit. Dan verschijnt er een werkprogramma waaruit zal blijken hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit zal komen te zien.