Tool toont pensioenfonds aan (startende) werkgever

30 maart 2023 | Door redactie

Sommige werkgevers moeten zich vanwege de sector waartoe ze behoren verplicht aansluiten bij een pensioenfonds. Maar voor niet alle werkgevers is duidelijk welk fonds dat is. Dat geldt vooral voor startende werkgevers. De Pensioenfederatie lanceerde daarom een tool om dit gemakkelijker te achterhalen.

In veel sectoren hebben werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt over pensioenregelingen en de uitvoering daarvan bij pensioenuitvoerders. Hierdoor hebben werkgevers vaak een plicht tot het afdragen van een pensioenpremie voor hun werknemers aan een pensioenuitvoerder. Als een (startende) werkgever zich niet aanmeldt bij het pensioenfonds of dat pas later doet, loopt hij het risico op navorderingen. Het is dus belangrijk dat hij op tijd weet bij welke pensioenuitvoerder hij zich moet aansluiten en of hij een pensioenpremie moet afdragen. De Pensioenfederatie lanceerde onlangs een tool om hier eenvoudig achter te komen.

Gebruik van tool is gratis

Met de tool ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’ kunnen (startende) werkgevers controleren of ze zich bij een bedrijfstak- of beroepspensioenfonds moeten aansluiten en hoe zij contact kunnen opnemen met het fonds. Werkgevers vullen hiervoor hun SBI-code, sectorcode of hoofdactiviteit van de onderneming in. Vervolgens kunnen zij contact opnemen met het pensioenfonds om te weten te komen of sprake is van een verplichte of eventueel vrijwillige regeling. Het gebruik van de tool is gratis op www.bijwelkpensioenfondshoorik.nl. De tool staat ook op de website van de Kamer van Koophandel en de websites van vakbonden en werkgeversorganisaties.

Pensioen is belangrijke aanvullende inkomensvoorziening

Als werkgevers een pensioenpremie afdragen aan een pensioenfonds, bouwen de werknemers automatisch een pensioen via de werkgever op. Het opbouwen van aanvullend pensioen bovenop de uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW), is een belangrijke aanvullende inkomensvoorziening voor veel werknemers. Zoals bekend gaat het pensioenstelsel op de schop. Op dit moment ligt het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen ter behandeling bij de Eerste Kamer.