Veel ouderen bereid om langer door te werken

5 november 2015 | Door redactie

68% van de 50-plussers wil of moet doorwerken tot de leeftijd waarop ze met pensioen kunnen. Dit blijkt uit een onderzoek naar de pensioensituatie van werkenden tussen de 50 en 67 jaar.

Onderzoeksinstituut GfK onderzocht in opdracht van Wijzer in geldzaken hoe ouderen tegenover hun pensioen staan en hoeveel inzicht ze hebben in hun oudedagsvoorziening. Uit de resultaten komt onder meer naar voren dat 70% van de werkzame beroepsbevolking tussen de 50 en 67 jaar had verwacht de AOW-uitkering eerder te ontvangen dan daadwerkelijk het geval was. Dit komt mogelijk omdat de AOW-leeftijd (tool) de komende jaren versneld wordt verhoogd en werknemers hiervan nog niet goed op de hoogte zijn. Deze kennis neemt wel toe naarmate ze de AOW-leeftijd naderen.

Groot deel van ouderen blijft werken tot pensioen

De onderzoekers vroegen de ouderen ook om aan te geven wat zij met hun ‘extra’ tijd tot het pensioen (tools) gaan doen. 64% van de werknemers wil of moet blijven doorwerken in zijn huidige functie en 4% ziet nog wel brood in een nieuwe baan. 24% prefereert eerder te stoppen met zijn werk. Opvallend is dat een groot deel van de leeftijdsgroep die bijna met pensioen gaat juist de intentie heeft om te blijven werken, in tegenstelling tot ‘jonge’ 50’ers. 15% wil ook na ingang van zijn pensioen betaald werk verrichten. Dit zal bij het kabinet in goede aarde vallen. Op 1 januari 2016 wordt immers de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (tools) van kracht.

Onderzoek in het kader van Pensioen3daagse

Wijzer in geldzaken – een initiatief van het ministerie van Financiën – heeft het onderzoek van GfK (pdf) gepubliceerd in het kader van de nationale Pensioen3daagse die vandaag ten einde loopt. In de afgelopen dagen hebben veel organisaties zich gericht op het verbeteren van pensioenkennis van werknemers. De nationale Pensioen3daagse past daardoor bij de Wet pensioencommunicatie waarvan het laatste deel per 1 januari 2016 in werking treedt. Hiervoor is ook de pensioenchecklist opgesteld die u kunt gebruiken voor uw communicatie over pensioen richting werknemers.