Verbeterde premieregeling door Tweede Kamer

14 maart 2016 | Door redactie

Als werknemers pensioen opbouwen via een beschikbarepremieregeling kunnen ze in de toekomst waarschijnlijk zelf kiezen hoe ze na de pensioenleeftijd met hun opgebouwde pensioenkapitaal omgaan. Twee wetsvoorstellen die dit moeten regelen, zijn onlangs samengevoegd.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel Wet verbeterde premieregeling. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat werknemers met een zogenoemde premieovereenkomst of kapitaalovereenkomst de keus krijgen of ze een vast of flexibel pensioen willen ontvangen. Het wetsvoorstel is een samenvoeging van het voorstel Wet variabele pensioenuitkering van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een initiatiefwetsvoorstel over dit onderwerp van Tweede Kamerlid Lodders van de VVD. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat met de samengevoegde plannen, wordt de wet per 1 juli 2016 van kracht.

Door lage rente ook lage pensioenuitkering

Op dit moment zijn werknemers die via hun werkgever een vaste premie of een vast bedrag voor hun pensioen krijgen, voor de hoogte van de pensioenuitkering afhankelijk van de rentestand op hun pensioendatum. Dat de rente momenteel historisch laag is, betekent dat de pensioenuitkeringen bij zulke regelingen nu ook extreem laag uitvallen. Op de pensioendatum moet het opgebouwde kapitaal namelijk in één klap worden omgezet in een vast, gegarandeerd pensioen.

Doorbeleggen van pensioenkapitaal wordt mogelijk

Na invoering van het nieuwe wetsvoorstel blijft het mogelijk om zo’n vast pensioen (tools) aan te kopen, maar het wordt ook mogelijk om het pensioenkapitaal (gedeeltelijk) door te beleggen. Werknemers kunnen dus zelf bepalen welke risico’s ze willen nemen met hun pensioenspaarpot.