Verplichte waardeoverdracht kleine pensioenen

18 april 2016 | Door redactie

Kleine pensioenen – bijvoorbeeld van werknemers die maar kort in dienst zijn geweest – kosten te veel geld. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarom in de wet regelen dat kleine pensioenen altijd worden samengevoegd.

Als het aan de staatssecretaris ligt, moeten pensioenfondsen en pensioenverzekeraars kleine pensioenen in de toekomst zo veel mogelijk verenigen. Dat heeft ze aan de Tweede Kamer laten weten. Op die manier is er maar één keer sprake van administratieve lasten voor het beheer van het pensioen. Tegelijkertijd blijft het geld wel behouden voor de oudedagsvoorziening van de werknemer.

Pensioen verhuist mee naar nieuw pensioenfonds

De staatssecretaris werkt hiertoe aan een wetsvoorstel dat waardeoverdracht van het pensioen verplicht stelt voor kleine pensioenen. Dat gebeurt op basis van de bestaande rekenregels uit de Pensioenwet, maar mogelijk worden die voor kleine pensioenen nog versimpeld. De behandeling hangt af van de situatie:

  • Als de werknemer al een nieuwe baan heeft, verhuist het pensioen verplicht mee naar het nieuwe pensioenfonds.
  • Heeft de werknemer nog geen nieuwe baan, dan moet het geld worden overgedragen aan de vorige pensioenuitvoerder (tool) met de hoogste pensioenaanspraken voor de werknemer.

Verwachte ingangsdatum is 1 juli 2017

Het is nu al mogelijk om de administratieve lasten van kleine pensioenen te beperken door het bedrag uit te laten keren, maar deze afkoop gaat logischerwijs ten koste van de pensioenspaarpot van de werknemer. De nieuwe wet moet hier een einde aan maken. Het voornemen is om de wetswijziging per 1 juli 2017 te laten ingaan.