Voor veel organisaties stijging van pensioenpremie in 2021

2 februari 2021 | Door redactie

Mede door tijdelijk coulantere kortingsregels hoeven veel pensioenfondsen de pensioenen dit jaar niet te korten. Daar staat tegenover dat de kosten van de pensioenopbouw fors zijn gestegen. Dat raakt de portemonnee van werkgevers én werknemers.

De meeste pensioenfondsen hoeven dit jaar geen verlagingen door te voeren, zo blijkt uit een lijst van de Pensioenfederatie (pdf). Uit een onderzoek van het FD en Pensioen Pro komt echter naar voren dat een stijging van de pensioenpremie met 10% of meer dit jaar geen uitzondering vormt. Het is een gevolg van de lage rente en lagere verwachte rendementen van belegd pensioengeld, waardoor veel pensioenfondsen niets anders kunnen dan de prijs van de pensioenen te verhogen. Voor ongeveer vijf miljoen werkenden is de premie toegenomen en/of de pensioenopbouw afgenomen. Waar vijf jaar geleden de premie vaak nog rond de 20% lag, gaat het inmiddels meestal om 25% tot 30%. Een werknemer werkt nu als het ware anderhalve dag per week voor zijn pensioen.

Werkgevers en werknemers houden minder geld over

Door de hoge pensioenpremie krijgt het besteedbare inkomen van werknemers een knauw, al hangt dit ook af van de wijze waarop werkgevers en werknemers de kosten verdelen. Een (hogere) premie wordt meestal voor twee derde door de werkgever en voor een derde door de werknemer betaald. Dit kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd in de cao. Een werkgever is door een verhoging meer geld kwijt aan pensioen, maar hij kan niet op eigen houtje extra kosten bij werknemers neerleggen. Hij zal voor wijzigingen met de werknemers in gesprek moeten. Afhankelijk van de pensioenregeling kan een ondernemingsraad instemmingsrecht hebben. In principe heeft de werkgever voor een wijziging van een arbeidsvoorwaarde, zoals pensioen, ook de individuele instemming van werknemers nodig.

Grotere veranderingen op komst door pensioenakkoord

In diverse sectoren en organisaties worden nu kortdurende afspraken gemaakt over de pensioenpremie en de pensioenopbouw, zodat straks snel op de naderende hervorming van het pensioenstelsel geanticipeerd kan worden. Daarbij is alleen een premieovereenkomst mogelijk en is er meer zekerheid over de premie. Om de transitie naar het nieuwe stelsel goed te laten verlopen, wil demissionair minister Koolmees van SZW ook in de komende jaren minder strenge kortingsregels hanteren. Deze regels zijn opgenomen in het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen.