Voorbereiding op verhoging pensioenrichtleeftijd per 2018

1 augustus 2017 | Door redactie

Per 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog van 67 naar 68 jaar. Veel pensioenregelingen zullen daarop aangepast moeten worden. Zorg dat uw organisatie hier op tijd mee aan de slag gaat.

De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd die in het pensioenreglement is afgesproken. Een werknemer kan pensioen opbouwen tot het moment waarop die pensioenleeftijd wordt bereikt. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd zal de pensioenregeling in veel gevallen goedkoper maken. Bij de berekening van de fiscale maxima wordt straks namelijk een pensioenopbouw tot 68 jaar (in plaats van 67 jaar) verondersteld en is er sprake van een kortere uitkeringsperiode.

Pensioenregeling gaat minder kosten

Bij een middelloonregeling blijft het fiscale maximale opbouwpercentage ongewijzigd. Toch zal deze regeling minder kosten, omdat de uitkeringsduur bij een pensioenleeftijd van 68 jaar korter is. Hierdoor daalt de verschuldigde premie, maar ook de waarde van het pensioen. Ook de beschikbarepremieregeling zal vaak moeten worden aangepast.

Werknemers moeten instemmen met nieuwe regeling

Het gewijzigde fiscale kader werkt niet automatisch door in de pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer. De werkgever zal dus nieuwe afspraken moeten maken met de werknemers, tenzij de pensioenregeling wordt uitgevoerd door een bedrijfstakpensioenfonds. Het is belangrijk dat de werkgever de ondernemingsraad hierbij betrekt. De OR heeft namelijk vaak instemmingsrecht op het wijzigen van de pensioenregeling (tool). Daarnaast moet de werkgever ook aan individuele werknemers een akkoord op de nieuwe pensioenregeling vragen. Hij kan daarbij eventueel met een piepsysteem werken, door aan te geven dat de werknemer akkoord gaat als hij niet binnen een redelijke termijn bezwaar heeft gemaakt.

In het volgende nummer van HR Rendement, dat op 22 augustus bij abonnees op de mat valt, leest u meer over de verhoging van de fiscale pensioenleeftijd en hoe uw organisatie zich hierop moet voorbereiden.