Voorkom belastingheffing over pensioenregeling

19 december 2014 | Door redactie

Als uw pensioenregeling per 1 januari 2015 niet aan het aangescherpte Witteveenkader voldoet, zijn alle oude en nieuwe pensioenaanspraken belast loon. Als u dat niet meer vóór Nieuwjaar aangepast krijgt, hoe kunt u een fiscale claim dan nog beperken of voorkomen?

Zoals u in het bericht ‘Pensioenregeling niet aangepast? Inleg belast!’ al kon lezen, is het essentieel dat uw pensioenregeling op 1 januari 2015 binnen de nieuwe grenzen van het Witteveenkader valt. Is dat niet het geval en onderneemt u verder geen actie, dan is de volledige pensioenregeling met terugwerkende kracht belast loon. Er zijn twee mogelijkheden om dit te voorkomen.

Splitsingsverzoek indienen bij de Belastingdienst

U kunt bij de Belastingdienst een splitsingsverzoek indienen in overeenstemming met artikel 18 lid 2 van de Wet op de Loonbelasting 1964. U moet de Belastingdienst dan vóór 1 januari 2015 vragen om de regeling te splitsen in een zuiver en een onzuiver deel. Het zuivere deel is het vóór 1 januari 2015 opgebouwde pensioen. Het onzuivere deel vormt belast loon voor alle loonheffingen. Als u de pensioenregeling dit jaar nog aanpast, maakt u deze splitsing in feite zelf.

Vooroverleg vragen aan de Belastingdienst

Als u afspraken heeft gemaakt over aanpassing van de pensioenregeling, maar deze niet meer in 2014 kunt uitvoeren, kunt u de Belastingdienst vragen om een vooroverleg volgens artikel 19c van de Wet op de Loonbelasting. U moet de afspraken die u heeft gemaakt dan vast vóór 2015 schriftelijk aan de Belastingdienst overleggen. Daarna krijgt u nog zes maanden de tijd om de definitieve aanpassing van de pensioenregeling in orde te maken.