Vrijwillige nettolijfrente verplicht aanbieden

10 juli 2014 | Door redactie

Heeft u werknemers in dienst met een loon boven de € 100.000, dan moet u ze straks de mogelijkheid geven om vrijwillig vanuit hun netto-inkomen bij te sparen. Voor het vrijwillig bijsparen gelden dezelfde communicatieregels als bij de basispensioenregelingen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat onlangs laten weten.

In het bericht ‘Versobering pensioen door Tweede Kamer’ kon u lezen dat de Tweede Kamer akkoord is gegaan met de versobering van de pensioenopbouw. Een belangrijk onderdeel in die nieuwe regels is dat werknemers en zelfstandigen per 2015 voor het deel van hun inkomen boven de € 100.000 vrijwillig kunnen bijsparen vanuit hun netto-inkomen. Uit een nota (pdf) naar aanleiding van de Verzamelwet Pensioenen 2014, die Klijnsma naar de Tweede Kamer gestuurd heeft, blijkt dat ondernemingen verplicht zijn om deze nettolijfrente aan werknemers aan te bieden.

Vrijwillige pensioenregeling

De nettolijfrente is een vrijwillige pensioenregeling. U kunt werknemers dus niet dwingen om deel te nemen. Alle pensioenuitvoerders kunnen de regeling bovendien uitvoeren. Zij moeten de regeling vermelden in de startbrief die ze verstrekken bij indiensttreding van de werknemer. Uw onderneming heeft geen bijzondere informatieverplichting. Het ligt volgens de staatssecretaris wel voor de hand dat u bij het arbeidsvoorwaardengesprek ingaat op het onderdeel pensioen en een eventuele vrijwillige regeling.

Werknemer mag zelf kiezen

Als er sprake is van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds, moeten aangesloten ondernemingen de mogelijkheid van een nettolijfrente aanbieden. De werknemer in kwestie mag dan zelf kiezen of hij deze laat lopen via de onderneming. In dat geval is de werknemer wel gebonden aan de nettolijfrente die het verplichte bedrijfstakpensioenfonds aanbiedt. Hij mag er natuurlijk ook voor kiezen om zelf een nettolijfrente af te sluiten bij een andere aanbieder.