Waardeoverdracht klein pensioen uitgesteld tot 2019

1 november 2017 | Door redactie

Nieuwe kleine pensioenen worden niet per 1 januari 2018, maar pas per 1 januari 2019 automatisch overgedragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Bestaande kleine pensioenen blijven nog een jaar langer op de plank liggen.

De Wet waardeoverdracht klein pensioen treedt niet – zoals eerder gepland was – in werking per 1 januari 2018. Wanneer de wet wel ingaat, is nog niet bekend, maar de nieuwe datum zal waarschijnlijk 1 april 2018 of 1 juli 2018 zijn. De ingangsdatum van de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen is wél al bekend: 1 januari 2019. Vanaf die datum dragen pensioenuitvoerders kleine pensioenen automatisch over aan de nieuwe pensioenuitvoerder als de werknemer een nieuwe baan aanneemt.

Bestaande bulk pas per 2020

De ingangsdatum van 1 januari 2019 geldt alleen voor werknemers die vanaf die dag overstappen. In de tweede helft van 2020 zal er een sectorbreed meerjarenplan worden opgesteld om de bulk aan bestaande kleine pensioenen gefaseerd en gecontroleerd over te dragen. Dat gebeurt niet in één keer, omdat het pensioenregister daardoor overbelast zou raken.  
Alleen als er niet meteen een nieuwe werkgever is, blijft het kleine pensioen van een werknemer wél bij zijn oude pensioenuitvoerder ondergebracht.

Vervallen mini-pensioenen

Pensioenaanspraken die leiden tot een uitkering van minder dan bruto € 2 per jaar komen door de nieuwe wet te vervallen. Dat zijn ongeveer 225.000 pensioenaanspraken. Wanneer deze maatregel in werking treedt, is dus nog even afwachten. Wel is duidelijk dat deze regel straks niet alleen geldt voor nieuwe gevallen, maar ook voor bestaande pensioenaanspraken. Er zal dus behoorlijk wat administratieve rompslomp bij komen kijken voor de pensioenuitvoerders (tool)