Waardeoverdracht pensioen moet eenvoudiger

27 januari 2014 | Door redactie

Het systeem van waardeoverdracht van opgebouwd pensioen bij baanwissel moet simpeler worden en ook verder geautomatiseerd worden. Dat heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aangegeven in een brief aan de Tweede Kamer.

Een werknemer die van baan wisselt, heeft nu de mogelijkheid om zijn bestaande pensioenaanspraak mee te nemen naar zijn nieuwe werkgever. Deze optie is ooit in het leven geroepen om pensioenverlies bij eindloonregelingen te voorkomen. Bij een eindloonregeling moet de werkgever na een loonsverhoging ook het eerder opgebouwde pensioen aanvullen tot het nieuwe loon. Maar een volgende werkgever zal deze zogenoemde backservice niet verzorgen voor de pensioenregeling van de oude werkgever. De werknemer kan de waarde daarom overhevelen naar zijn nieuwe regeling, zodat hij niet met een pensioengat komt te zitten.

Bijbetalen bij waardeoverdracht is vaak nodig

Nu de meeste eindloonregelingen zijn omgezet naar een middelloonregeling is het oorspronkelijke doel van de waardeoverdracht komen te vervallen. Daarnaast zijn er meer redenen om de regeling aan te pakken: de huidige vorm van waardeoverdracht is moeilijk te begrijpen voor werknemers en er moet heel vaak nog door de oude of nieuwe werkgever worden bijbetaald omdat de waarde van de pensioenaanspraak afwijkt van de waarde van de pensioenvoorziening op het moment van de waardeoverdracht.

Geen ingewikkelde rekenregels voor waardeoverdracht meer

Klijnsma pleit in haar brief aan de Tweede Kamer (pdf) voor een systeem waarbij niet de pensioenaanspraak wordt overgedragen, maar uitsluitend de waarde van de pensioenvoorziening zoals die bij de pensioenuitvoerder in de boeken staat. De ingewikkelde rekenregels voor waardeoverdracht kunnen dan vervallen. Daarnaast zou het proces zo veel mogelijk geautomatiseerd moeten worden, zodat waardeoverdracht efficiënter kan plaatsvinden. Voordat dit plan verder uitgewerkt wordt, moet de pensioensector er nog wel meer onderzoek naar doen. Klijnsma wil de uitkomst van dit onderzoek dit voorjaar naar de Tweede Kamer sturen. Ook wil ze dan aangeven wanneer ze de wetswijziging wil indienen.