Waardeoverdracht wordt mogelijk voor alle kleine pensioenen

6 april 2021 | Door redactie

Een wetsvoorstel moet ervoor gaan zorgen dat een pensioenuitvoerder de waarde van alle kleine ouderdomspensioenen mag overdragen aan een andere pensioenuitvoerder. Voor deze overdracht is geen toestemming van de pensioendeelnemer nodig.

Een werknemer die kortdurend deelneemt aan een pensioenregeling, bouwt via deze regeling een beperkt pensioen op. Als de waarde van dit opgebouwde pensioen onder de grens van € 503,24 per jaar (bedrag 2021) blijft, gaat het om een zogeheten klein pensioen. Eindigt de deelname aan de pensioenregeling omdat de werknemer van baan wisselt, dan mag de pensioenuitvoerder het opgebouwde kleine pensioen overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder (zonder tussenkomst van de werknemer). Het kleine pensioen gaat dan mee naar de nieuwe pensioenregeling. In andere situaties dan baanwisseling is waardeoverdracht momenteel niet toegestaan. Dit kan gaan veranderen door een wetsvoorstel dat als concept is gepubliceerd op internetconsultatie.nl.

Ook waardeoverdracht bij collectieve overstap voor pensioen

Het wetsvoorstel moet regelen dat de automatische waardeoverdracht voor (bijna) alle kleine pensioenen mogelijk wordt. De waardeoverdracht is dan ook een optie als een werkgever een pensioenregeling collectief beëindigt voor werknemers en overstapt naar een pensioenregeling bij een andere uitvoerder (werknemers kunnen dan nog steeds in dienst zijn).
Deze wijziging neemt een knelpunt voor uitvoerders weg. In hun administratie is namelijk niet altijd opgenomen om welke reden een klein pensioen is ontstaan. Als de reden geen rol speelt, wordt het voor de uitvoerder eenvoudiger om gebruik te maken van het recht om het kleine pensioen over te dragen. Dat scheelt kosten voor beheer en administratie, terwijl het pensioengeld van de werknemer voor zijn pensioen bedoeld blijft. Om te voorkomen dat sommige werkgevers moeten bijbetalen bij een waardeoverdracht, blijven uitkeringsregelingen bij verzekeraars wel buiten de regeling vallen.

Wijzigingen voor afkoop nettopensioen en nettolijfrente

In het conceptwetsvoorstel zijn ook nog twee andere maatregelen opgenomen: fiscale sancties voor het afkopen van een kleine nettolijfrente verdwijnen en het wordt voor uitvoerders mogelijk om kleine nettopensioenen (aanvullende pensioenen opgebouwd boven het pensioenloonmaximum) af te kopen. Tot en met 19 april 2021 is het mogelijk om op het wetsvoorstel te reageren. Na het verwerken van de reacties wordt het voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het streven is de nieuwe regels per 1 januari 2022 in werking te laten treden.

Wilt u de voortgang van een wetsvoorstel bijhouden? Controleer dan regelmatig dit overzicht van voorstellen voor wetten en regelingen op het gebied van personeel en arbeid (account nodig).