Wet moet pensioencommunicatie verbeteren

10 april 2015 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Pensioencommunicatie. Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat pensioenuitvoerders hun communicatie naar deelnemers verbeteren. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

Voor veel werknemers is informatie over hun pensioen moeilijk te begrijpen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom het wetsvoorstel Pensioencommunicatie (pdf) ingediend. Het wetsvoorstel gaat kort in op uw rol als werkgever. Zo is erin opgenomen dat als u een pensioenovereenkomst sluit met een werknemer en hij pensioenaanspraken krijgt, u ervoor moet zorgen dat de pensioenuitvoerder de werknemer binnen drie maanden na het verkrijgen van zijn aanspraken informeert over de kenmerken van de pensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden waarbij een werknemer actie moet ondernemen. Denk aan een scheiding, baanwisseling, samenwonen en arbeidsongeschiktheid. Daarvoor moet de werknemer een verwijzing krijgen naar de website van de pensioenuitvoerder en het pensioenregister. Maak over deze (digitale) communicatie duidelijke afspraken met de pensioenuitvoerder.

Pensioenuitvoerder moet duidelijk totaaloverzicht bieden

De wet moet er ook voor zorgen dat pensioendeelnemers, oftewel uw werknemers, straks beter weten hoeveel pensioen zij kunnen verwachten en of dit pensioen voor hen voldoende is. Daarnaast moeten ze een inschatting kunnen maken van de risico’s van de pensioenvoorziening en weten welke keuzemogelijkheden ze hebben. Pensioenuitvoerders worden verplicht om al deze informatie planmatiger te verschaffen. Dit zal onder andere gebeuren via mijnpensioenoverzicht.nl. Via dit pensioenregister krijgen pensioendeelnemers dan een totaaloverzicht van hun opgebouwde pensioenrechten, de koopkrachteffecten bij het pensioen en de pensioenrisico’s.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande wijzigingen, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!