Wet pensioencommunicatie is aangenomen

27 mei 2015 | Door redactie

De Wet pensioencommunicatie is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. De pensioensector gaat in navolging van deze wet checklists voor u als werkgever ontwikkelen. Deze moeten vanaf september beschikbaar voor u zijn.

Uw werknemers moeten natuurlijk weten hoeveel pensioen ze later kunnen verwachten en welke opbouwmogelijkheden ze hiertoe hebben, zodat ze hun oudedagsvoorziening kunnen afstemmen op hun eigen situatie. De Wet pensioencommunicatie die dit beter moet regelen, is onlangs met algemene stemmen aangenomen door de Eerste Kamer.

Pensioen 1-2-3 gaat de startbrief vervangen

De Wet pensioencommunicatie introduceert een nieuwe opbouw van de pensioeninformatie die een nieuwe werknemer ontvangt. Deze informatie – ook wel Pensioen 1-2-3 genoemd – zal naar verwachting per 1 januari 2016 de huidige startbrief vervangen. Het informatiepakket krijgt een gelaagde structuur:

  • laag 1: basisinformatie die de pensioenuitvoerder actief aan de werknemer moet verstrekken na indiensttreding;
  • laag 2: nadere uitleg over de belangrijkste onderdelen van de regeling;
  • laag 3: achtergrondinformatie, zoals het pensioenreglement.

Laag 2 en 3 moet de werknemer op de site van de pensioenuitvoerder terug kunnen vinden, deze informatie wordt niet uitgedeeld.

Checklists die u kunt gebruiken voor informatie

In de memorie van antwoord en memorie van toelichting bij de wet staat verder dat er vanaf september 2015 checklists beschikbaar gesteld worden die u kunt gebruiken als u informatie over pensioenregelingen aan werknemers verstrekt en als u in gesprek gaat met een werknemer die binnenkort met pensioen gaat.