Wet pensioencommunicatie is definitief

28 mei 2015 | Door redactie

De Wet pensioencommunicatie is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Deze wet moet ervoor zorgen dat werknemers betere informatie krijgen over hun pensioen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de huidige startbrief van een pensioenuitvoerder wordt vervangen.

U las enkele maanden geleden in het nieuwsartikel ‘Kamer neemt Wet pensioencommunicatie aan’ dat de ministerraad de informatieverstrekking over pensioenen wil verbeteren. Werknemers moeten weten hoeveel pensioen ze kunnen verwachten en welke mogelijkheden ze hebben, zodat ze dit kunnen afstemmen op hun eigen situatie. De Wet Pensioencommunicatie die dit moet regelen, is onlangs met algemene stemmen aangenomen door de Eerste Kamer.

Nieuwe vorm van pensioeninformatie bij indiensttreding

De Wet Pensioencommunicatie introduceert een nieuwe opbouw van de pensioeninformatie die een nieuwe werknemer ontvangt. Deze informatie – ook wel Pensioen 1-2-3 genoemd – ­zal naar verwachting per 1 januari 2016 de huidige startbrief vervangen. Het informatiepakket krijgt een gelaagde structuur:

  • laag 1: basisinformatie die de pensioenuitvoerder actief aan de werknemer moet verstrekken na indiensttreding;
  • laag 2: nadere uitleg over de belangrijkste onderdelen van de regeling;
  • laag 3: achtergrondinformatie, zoals het pensioenreglement.

Laag 2 en 3 moet de werknemer op de site van de pensioenuitvoerder terug kunnen vinden, deze informatie wordt niet uitgedeeld.

Informatie over pensioenregeling

In de memorie van antwoord en memorie van toelichting bij de wet staat verder dat er vanaf september 2015 checklists beschikbaar zijn die u kunt gebruiken als u informatie over pensioenregelingen aan werknemers verstrekt en als u in gesprek gaat met een werknemer die binnenkort met pensioen gaat.