Wet pensioencommunicatie is door de Kamer

13 maart 2015 | Door redactie

Pensioen is een complex onderwerp. Als dga heeft u met uw eigen pensioen, veelal in eigen beheer, te maken, maar ook met dat van uw werknemers. De Tweede Kamer heeft onlangs unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Pensioencommunicatie. De wet moet de communicatie van uw pensioenuitvoerder naar u als pensioendeelnemer verbeteren.

Door de wet moeten pensioendeelnemers straks beter op de hoogte zijn van het te verwachten pensioen. Daarnaast moeten zij een inschatting kunnen maken van de risico’s van de pensioenvoorziening en weten welke keuzemogelijkheden zij hebben. Pensioenuitvoerders worden verplicht om al deze informatie planmatiger te verschaffen. Dit zal onder andere gebeuren via mijnpensioenoverzicht.nl. Via dit pensioenregister geven pensioenuitvoerders dan een totaaloverzicht van de opgebouwde pensioenrechten, de koopkrachteffecten bij het pensioen en de pensioenrisico’s.

Uw rol als werkgever bij pensioencommunicatie

Het wetsvoorstel gaat ook kort in op uw rol als werkgever. Als u een pensioenovereenkomst sluit met een werknemer en hij pensioenaanspraken krijgt, moet u ervoor zorgen dat de werknemer binnen drie maanden na het verkrijgen van zijn aanspraken geïnformeerd wordt over de kenmerken van de pensioenregeling. Straks is de pensioenuitvoerder ook verplicht om informatie te geven over de persoonlijke omstandigheden van een werknemer die om een actie van hem kunnen vragen (zoals bij scheiding, baanwisseling, samenwonen en arbeidsongeschiktheid). De werknemer moet hierbij een verwijzing krijgen naar de website van de pensioenuitvoerder en het pensioenregister. Maak over deze (digitale) communicatie dus duidelijke afspraken met de pensioenuitvoerder.
Overigens start de Eerste Kamer eind deze maand een voorbereidend onderzoek naar het wetsvoorstel.