Wetsvoorstel moet pensioenkortingen in 2020 voorkomen

Sommige pensioenfondsen dreigen in 2020 en/of 2021 de pensioenen van hun deelnemers te moeten korten. GroenLinks en 50PLUS hopen met een initiatiefwetsvoorstel deze kortingen te voorkomen.

22 maart 2019 | Door redactie

Als de financiële positie van een pensioenfonds langdurig niet aan de wettelijke eisen voldoet, kan een pensioenfonds genoodzaakt zijn om de pensioenen van deelnemers te verlagen. Voor een deel van de pensioenuitvoerders dreigt deze noodgreep al in 2020 en/of 2021. Meer dan tien miljoen pensioendeelnemers moeten vrezen voor kortingen op hun pensioen. Om te voorkomen dat het zover komt, introduceerden in 2018 de Tweede Kamerleden Smeulders (GroenLinks) en Van Rooijen (50PLUS) apart een initiatiefwetsvoorstel. Ze hebben nu besloten samen het wetsvoorstel (pdf) van Smeulders voort te zetten. In dit voorstel staat dat pensioenfondsen twee jaar langer de tijd krijgen om hun zogeheten beleidsdekkingsgraad te verbeteren. Tot 2022 wordt er dan niet gekort.

Pensioenkorting pas na zeven jaar vermogensproblemen

Voor de financiële positie van fondsen is de dekkingsgraad van belang. Kort gezegd geeft die de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en het vermogen dat het naar verwachting nodig heeft om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen uitbetalen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Als de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds vijf jaar te laag is (en de dekkingsgraad na die vijf jaar ook), moet het fonds de pensioenen verlagen. Deze termijn is vier jaar geleden ingevoerd, waardoor de kortingen komend jaar voor het eerst kunnen gaan spelen. De initiatiefnemers vinden de eisen voor herstel van het vermogen te streng en de pensioenkortingen voor veel fondsen een te rigoureus middel.

Wetsvoorstel moet tijd geven voor pensioenakkoord

Vorig jaar klapte de onderhandeling over een nieuw pensioenstelsel. Een pensioenakkoord zou de pensioenkortingen kunnen voorkomen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is momenteel hiervoor op zoek naar een oplossing. De twee jaar extra tijd voor vermogensherstel biedt ook extra tijd voor de pensioenonderhandelingen. De initiatiefnemers vinden het onbegrijpelijk dat de minister de pensioenkortingen nu als ‘een soort donderwolk boven de onderhandelingstafel laat hangen’. Maar de vraag is of zij in de Tweede Kamer een meerderheid kunnen vinden voor het voorstel. De Raad van State vindt het verlengen van de hersteltermijn onverantwoord.