Wetsvoorstel pensioenopbouw gestrand

7 november 2013 | Door redactie

De onderhandelingen over het wetsvoorstel voor de versobering van pensioenregelingen via de werkgever zijn heropend. Onlangs strandde het voorstel omdat er voor de huidige plannen onvoldoende steun is in de Eerste Kamer. Minister Dijsselbloem van Financiën is nu in overleg met de regeringspartijen en de oppositie om deze grote besparing uit het regeerakkoord toch mogelijk te maken.

De wetsvoorstellen voor de verlaging van de pensioenopbouw via de werkgever waren met een kleine meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Tijdens de mondelinge behandeling van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend loon en de Wet pensioenaanvullingsregelingen in de Eerste Kamer bleek echter dat de wetsvoorstellen in de huidige vorm geen meerderheid krijgen. De Eerste Kamer maakt vooral bezwaar tegen de verlaging van het opbouwpercentage.

Versobering van pensioen zou € 3 miljard opleveren

Medewerkers zouden jaarlijks nog maar maximaal 1,75% (in plaats van 2,15%) van hun inkomen fiscaal gunstig aan pensioen kunnen opbouwen. Bij een opbouw van 1,75% kan een medewerker volgens het kabinet na 40 jaar 70% van het middelloon aan pensioen hebben gespaard. De lagere aftrek zorgt voor een hoger belastbaar inkomen van medewerkers, wat het kabinet een besparing van € 3 miljard zou opleveren. Ook zou de pensioenpremie over het inkomen dat boven € 100.000 uitkomt, niet langer aftrekbaar zijn.

Wetsvoorstel pensioen opnieuw naar de Tweede Kamer

Volgens de Eerste Kamer dragen de voorstellen in de huidige vorm niet bij aan een toekomstbestendig, duurzaam en stabiel pensioenstelsel. Op verzoek van staatssecretaris Weekers van Financiën zijn de wetsvoorstellen daarom geparkeerd. Minister Dijsselbloem van Financiën is nu in overleg met de regerings- en oppositiepartijen om verschillende varianten door te spreken. Als hierover overeenstemming ontstaat, worden de voorstellen opnieuw aan de Tweede Kamer voorgelegd.
Abonnees op het themadossier van MT Rendement lezen alles over pensioenregelingen via de werkgever in het themadossier ‘Sparen voor de oude dag is hard werken’. Dit themadossier verschijnt medio november.