Wetsvoorstel voor kleine pensioenen door de Tweede Kamer

22 november 2017 | Door redactie

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen. Pensioenuitvoerders moeten vanaf 2019 nieuwe kleine pensioenen automatisch kunnen overdragen.

Werknemers bouwen tijdens hun werkende leven vaak pensioen op bij verschillende werkgevers en daardoor bij meerdere pensioenuitvoerders. Als het om lage bedragen gaat van minder dan € 467,89 per jaar, mag de pensioenuitvoerder zo’n klein pensioen al uitbetalen voordat de werknemer met pensioen gaat. De werknemer krijgt dan later wel minder pensioengeld uitbetaald. Het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen regelt dat pensioenuitvoerders zonder toestemming van de werknemer kleine pensioenen kunnen overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder van de werknemer. Zo blijft het geld bestemd voor pensioen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor het wetsvoorstel. Alleen 50PLUS was tegen.

Vanaf 2019 nieuw systeem voor waardeoverdracht

Het wetsvoorstel moet nog langs de Eerste Kamer en is dus nog niet definitief. De beoogde ingangsdatum van het nieuwe systeem van waardeoverdracht is 1 januari 2019. De regels zijn van toepassing op pensioendeelnemingen die eindigen vanaf 1 januari 2018. Vanaf 2019 komen pensioenaanspraken met een waarde van minder dan € 2 bruto per jaar te vervallen. Deze mini-pensioenaanspraken zorgen namelijk voor onredelijk hoge administratiekosten bij uitvoerders.

Na vijf jaar alsnog mogelijkheid tot afkoop

Bij de stemming in de Tweede Kamer is een amendement aangenomen dat regelt dat als pensioenuitvoerders vijf jaar lang het kleine pensioen niet kunnen overdragen, er alsnog afkoop mag plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de vertrokken werknemer nog geen nieuwe baan heeft gevonden waarin hij pensioen opbouwt. Hij heeft dan geen nieuwe pensioenuitvoerder aan wie zijn oude pensioenuitvoerder zijn kleine ouderdomspensioenaanspraak kan overdragen.