Zelf kiezen hoe met pensioenkapitaal om te gaan

16 juni 2016 | Door redactie

De Wet verbeterde premieregeling is afgehamerd door de Eerste Kamer. Hierdoor is het zeker dat werknemers die pensioen opbouwen via een beschikbarepremieregeling in de toekomst zelf kunnen kiezen hoe ze na het bereiken van de pensioenleeftijd met hun opgebouwde pensioenkapitaal omgaan.

Werknemers die pensioen opbouwen via een beschikbarepremieregeling mogen straks zelf bepalen of zij hun pensioenkapitaal willen omzetten in een vast of flexibel pensioen. De Eerste Kamer heeft namelijk ingestemd met de Wet verbeterde premieregeling. De Kamer nam ook een motie aan waarin staat dat er onderzocht moet worden hoe alle pensioenfondsen deelnemers aan vrijwillige pensioenregelingen een variabele uitkering kunnen bieden zonder dat de werkgever daar een bijdrage aan levert. De wijzigingen gaan waarschijnlijk in per 1 september 2016. 

Beleggen is ook een optie

Werknemers die via hun werkgever een vaste premie of een vast bedrag voor hun pensioen krijgen, zijn nu nog afhankelijk van de rentestand op hun pensioendatum. Die bepaalt grotendeels hoe hoog hun pensioenuitkering is. Dat kan heel nadelig zijn bij een lage rentestand, zoals op dit moment het geval is. De pensioenuitkeringen zijn dan namelijk heel laag. Na de inwerkingtreding van de Wet verbeterde premieregeling blijft het mogelijk om een vast pensioen aan te kopen, maar het wordt ook mogelijk om het pensioenkapitaal (gedeeltelijk) door te beleggen. Werknemers kunnen dus zelf bepalen welke risico’s ze willen nemen met hun pensioenspaarpot. Hiervoor moeten wel de pensioenovereenkomsten (tool) worden aangepast.