Zelfde of meer betalen voor minder pensioen

29 januari 2015 | Door redactie

Sinds 2015 zouden de meeste werknemers meer nettoloon moeten overhouden. Zo zijn de pensioenen verlaagd en daardoor zouden de pensioenpremies ook lager moeten zijn volgens de oppositiepartijen. Staatssecretaris Klijnsma geeft echter aan dat het aan de pensioenfondsen zelf is of zij het geld in de pensioenkas houden of de premies verlagen.

De maximale fiscaalvrije pensioenopbouw is dit jaar verlaagd van 2,15% naar 1,875% van het brutoloon. In totaal zijn er 31 bedrijfstakpensioenfondsen en daarvan hebben slechts acht hun premies verlaagd. Volgens de staatssecretaris is voor het grootste deel van de werknemers in Nederland de pensioenpremie wel verlaagd, omdat de vijf grootste pensioenfondsen hun premies hebben verlaagd. De meeste Nederlanders zijn bij deze vijf pensioenfondsen aangesloten.

Nieuw pensioenstelsel voor Nederland

Staatssecretaris Klijnsma is zich ook aan het verdiepen in een nieuw pensioenstelsel voor Nederland. Vanuit de Nationale Pensioendialoog heeft ze daarover een hoop ideeën binnengekregen. De belangrijkste bevindingen vindt u terug in de Voortgangsrapportage De Nationale Pensioendialoog. Samengevat gaat het om de volgende vijf punten:

  1. De pensioenen moeten transparanter en minder complex.
  2. De veranderende arbeidsmarkt is een belangrijke reden voor verandering van het aanvullend pensioenstelsel.
  3. De pensioenen moeten meer aansluiten bij individuele behoeftes.
  4. Solidariteit is een belangrijke waarde, maar over hoe en met wie moet worden nagedacht.
  5. Onduidelijk is bij wie de verantwoordelijkheid moet liggen: de overheid, de sociale partners of het individu.

Ontwerpadvies Toekomst Pensioenstelsel van de SER

Ook de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een Ontwerpadvies Toekomst Pensioenstelsel (pdf) uitgebracht met opties om het pensioenstelsel drastisch te wijzigen. De nadruk ligt hierbij op een analyse van de verschillende mogelijkheden en nog niet op het maken van een keuze. De variant waarbij werknemers een persoonlijk pensioenvermogen opbouwen met een gedeeltelijke collectieve risicodeling blijkt een interessante optie en zal nader worden onderzocht.