Zzp’er kan deelnemen aan collectief pensioen

16 januari 2014 | Door redactie

Verschillende belangenorganisaties van zelfstandigen willen een vrijwillige collectieve pensioenregeling opzetten voor zzp’ers. Daardoor wordt het voor zelfstandigen mogelijk om collectief pensioen op te bouwen bij een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk. Een zelfstandige mag straks zelf bepalen wat hij periodiek inlegt.

Het blijkt dat ongeveer 25% van de zelfstandigen bij pensionering te maken krijgt met een inkomensval van meer dan 50% van het bruto jaarinkomen. Er komt waarschijnlijk vanaf 1 januari 2015 een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen in de derde pijler van het pensioenstelsel. Dat blijkt uit de Kamerbrief zelfstandigen en pensioen (pdf) die staatssecretarissen Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Weekers van Financiën op 15 januari naar de Tweede Kamer stuurden. De pensioenregeling wordt vormgegeven door de belangenorganisaties ZZP-Nederland, PZO, FNV-Zelfstandigen, FNV-Zelfstandigen Bouw en Vereniging ZZP.

Zzp’er bepaalt zelf wat hij periodiek wil inleggen

Collectiviteit en flexibiliteit zijn belangrijke punten van de vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Zzp’ers kunnen vrijwillig in en uit de regeling stappen, in tegenstelling tot de vaak verplichte pensioendeelname voor werknemers in loondienst. Een zelfstandige mag daarbij zelf bepalen hoeveel hij periodiek inlegt. Omdat de inkomsten van zzp’ers vaak wisselend zijn, kunnen zij ook flexibel inleggen.

Uitkeringsduur pensioen ligt van tevoren vast

De inleg wordt collectief beheerd en belegd. De pensioenuitkering is afhankelijk van het beleggingsresultaat minus de uitvoeringskosten. Er wordt van tevoren afgesproken wat de uitkeringsduur is, waardoor er geen levenslange uitkering is verzekerd. Het is de bedoeling dat een beleggingstelling zonder winstoogmerk het vermogen belegt, zodat de uitvoeringskosten zo laag mogelijk blijven. Zelfstandigen kunnen waarschijnlijk vanaf 1 januari 2015 deelnemen aan de pensioenregeling.