Dekkingsgraad

Marktanalyse

MS Excel 35.99 kb

04-10-2021

Download deze tool
In het kader van pensioenen hoort u met enige regelmaat de term ‘dekkingsgraad’ vallen. Die dekkingsgraad heeft invloed op de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen van uw werknemers. Het is daarmee dus ook een belangrijke graadmeter voor de pensioenvooruitzichten. Deze tool geeft een overzicht van de dekkingsgraden voor het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds.