Voorzie de werknemer van basisinformatie over pensioen

Nieuwe werknemers die gaan deelnemen aan de pensioenregeling van uw organisatie moeten van de pensioenuitvoerder binnen drie maanden Pensioen 1-2-3 ontvangen met informatie over de pensioenregeling. Ze kunnen dan zelf kiezen hoeveel details ze willen weten. Vóór die tijd moet de werkgever echter al met de pensioencommunicatie aan de slag. In deze gesprekshandleiding staat welke pensioenvraagstukken allemaal in het arbeidsvoorwaardengesprek aan de orde moeten komen.


Meer informatie over de pensioenregeling van de werkgever vindt u in de toolbox Stap voor stap naar een goed pensioen via de werkgever.