Kunnen we overstappen naar een andere pensioenuitvoerder?

15 november 2021

Onze organisatie wil graag overstappen naar een pensioenregeling bij een andere aanbieder. Wat zijn hierbij de aandachtspunten?

Als uw organisatie van pensioenuitvoerder wil wisselen, is de eerste vraag óf dit wel mogelijk is. Bij een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds is er in principe geen keuzevrijheid. Wel kan het zijn dat de werkzaamheden van een organisatie in de loop der jaren zijn gewijzigd, bijvoorbeeld van metaalbewerking verschoven naar IT. De werkzaamheden vallen dan niet langer onder de verplichtstellingsbeschikking. In dat geval heeft uw organisatie de vrijheid om bij het bedrijfstakpensioenfonds te vertrekken.

Vrijwillige aansluiting bij bedrijfstakpensioenfonds

Het komt ook voor dat een werkgever vrijwillig bij een bedrijfstakpensioenfonds is aangesloten, bijvoorbeeld omdat de werkgever deel uitmaakt(e) van een concern dat wel onder de verplichtstellingsbeschikking valt. Ook dan is er vrijheid om bij het bedrijfstakpensioenfonds te vertrekken. 

Pas vertrekken als de uitvoeringsovereenkomst eindigt

Is vertrek bij een pensioenuitvoerder wel mogelijk, dan kan dat in principe niet eerder dan op het moment dat de uitvoeringsovereenkomst eindigt. In die overeenkomst staan ook bepalingen met betrekking tot een eventueel vertrek. Het is belangrijk om die voorwaarden altijd van tevoren goed te bestuderen.

Verder is het bij een mogelijke overstap naar een nieuwe pensioenuitvoerder belangrijk om (vooraf) te weten wat de gevolgen zijn: in welke mate wijkt de premie af van de huidige uitvoerder, wat zijn de voorwaarden, wordt de pensioenregeling ongewijzigd uitgevoerd?

Wijziging van de pensioenregeling

Een wijziging van pensioenuitvoerder gaat meestal ook gepaard met een wijziging van de pensioenregeling. De nieuwe pensioenuitvoerder zal vaak andere voorwaarden hanteren, zoals voor het partnerpensioen (op opbouw- of risicobasis), de toeslagregeling (indexatie) en vele andere details in de pensioenregeling.

De wijziging van de pensioenuitvoerder betekent dus vaak een wijziging van de inhoud van de pensioenregeling. Als hoofdregel geldt dan dat werknemers daarmee moeten instemmen. Daaraan voorafgaand moet de OR ermee instemmen. Houd er rekening mee dat er veel bijzondere situaties en afwijkingen zijn, bijvoorbeeld als er sprake is van een cao.