Wat houdt de omkeerregel bij pensioen in?

12 november 2021

Voor pensioenregelingen via de werkgever kan de omkeerregel gelden voor de pensioenpremie. Wat betekent dat in de praktijk voor onze organisatie?

Sinds 1999 gelden in Nederland voor pensioen via de werkgever regels voor fiscaal gunstig pensioensparen. Onder voorwaarden hoeft uw organisatie geen loonheffingen te berekenen over de inleg in de pensioenspaarpot. De werknemers zijn pas belasting verschuldigd op het moment dat het pensioen wordt uitgekeerd. Dan is hun inkomen waarschijnlijk lager, zodat ook ze minder belasting verschuldigd zijn. 

Regels voor toepassen omkeerregel

Om deze omkeerregel te mogen toepassen, moet het pensioen in elk geval aan de volgende regels voldoen:

  • Het pensioen is ondergebracht bij een erkende pensioenverzekeraar. 
  • Er is een vaste pensioenrichtleeftijd waarmee bij de berekening van het pensioen gerekend wordt.
  • Omdat iedere Nederlander op een keer een AOW-uitkering krijgt, en het pensioen hierop een aanvulling is, bouwen werknemers over een deel van hun loon geen pensioen op. Deze AOW-franchise wordt van het salaris afgetrokken vóór de berekening van de pensioenpremie.
  • De pensioenopbouw blijft binnen de wettelijke grenzen, waarbij het exacte maximum afhangt van het type pensioenregeling.

Omkeerregel kan ook voor andere aanspraken gelden

De omkeerregel kan niet alleen voor pensioen gelden, maar onder voorwaarden ook voor aanspraken op verlof en bepaalde uitkeringen.