Wat is de dekkingsgraad bij pensioen?

12 november 2021

In de berichtgeving over pensioenregelingen gaat het vaak over de dekkingsgraad. Wat houdt dat precies in?

Voor pensioenfondsen is de dekkingsgraad één van de belangrijkste cijfers. Dit is de verhouding tussen het vermogen van het fonds en het vermogen dat het naar verwachting nodig heeft om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Een pensioenfonds heeft minimaal een dekkingsgraad van 100% nodig om de pensioenuitkeringen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

Genoeg geld in kas

De dekkingsgraad is dus een graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Hij geeft aan of een fonds voldoende geld in kas heeft om de pensioenen uit te keren. Niet alleen aan huidige, maar ook aan toekomstige gepensioneerden.
Als een pensioenfonds er bijzonder slecht voorstaat, kunnen werknemers te maken krijgen met een korting van hun pensioenaanspraken of verhoging van hun pensioenpremie. Gaat het een pensioenfonds juist voor de wind, dan kunnen de pensioenaanspraken soms geïndexeerd worden.

Minimaal 104,3%

De Nederlandsche Bank hanteert een wettelijk minimum van 104,3% voor de zogeheten beleidsdekkingsgraad, die is gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden. In de tool Dekkingsgraad die maandelijks wordt bijgewerkt, ziet u hoe de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen zich ontwikkelt.