Zijn we verplicht om partnerpensioen uit te keren?

22 juli 2019

Kortgeleden is een werknemer van onze organisatie overleden. Zijn partner vroeg nu om uitbetaling van het partnerpensioen. Maar dat had de werknemer niet opgebouwd. Moeten we dan toch een bedrag uitkeren?

Zolang partnerpensioen niet verplicht is in een pensioenregeling, bestaat de mogelijkheid dat een werknemer dit niet opbouwt. Een werknemer moet dan namelijk bewust kiezen voor een partnerpensioen (of nabestaandenpensioen, zoals het bij sommige pensioenuitvoerders heet). Die keuze is vrijwillig. Uw onderneming is dan ook niet verantwoordelijk voor het ontbreken van een partnerpensioen van de werknemer. Wel heeft u de plicht om werknemers altijd goed te informeren over de pensioenopties.

Aansprakelijk stellen

Kan een werknemer aan een pensioenregeling gaan deelnemen, dan meldt u dus dat hij kan kiezen voor een partnerpensioen. Daarbij geeft u ook aan wat de gevolgen zijn als hij ervoor kiest om geen partnerpensioen op te bouwen en hoe hij deze keuze op een later moment kan wijzigen. De werknemer maakt vervolgens zelf de keuze of hij na overlijden zijn partner zonder partnerpensioen wil achterlaten. Als u de werknemer duidelijk heeft geïnformeerd, kan zijn partner uw onderneming na zijn overlijden niet met succes aansprakelijk stellen voor het mislopen van partnerpensioen.

Voorlichting over pensioen

De informatie geeft u bijvoorbeeld tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek bij indiensttreding of op een specifiek voorlichtingsmoment over pensioen. Hoe meer informatie uw onderneming aantoonbaar gegeven heeft, hoe sterker u staat. Uw informatieplicht gaat niet zo ver dat u naast de werknemer ook zijn partner moet informeren over de wijze waarop het pensioen verzekerd is. Maar als u zeker weet dat ook de partner de pensioenregeling kent, vermijdt u op die manier wel pijnlijke discussies.